Oprava překlepů v poznámkách z LAA

master
Filip Znachor 4 months ago
parent 05337160f5
commit 9f91346204

@ -123,7 +123,7 @@ Rozvojem se řeší všechny determinanty řádu $\geq 4$.
6. Řádek/sloupec samých nul $\implies \det A = 0$
7. Přičtení $a$-násobku jiného řádku $\implies \det A$ je stejný
8. Trojúhelníková matice $\implies \det A$ je součin prvků na diagonále
9. Singulární matice $\implies \det A = 0$ (nesingulární $\implies \det A \neq 0$)
9. Singulární matice $\implies \det A = 0$ (regulární $\implies \det A \neq 0$)
10. $\det A \cdot B = \det A \cdot \det B\quad\left( \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \right)$
11. $\det A^T = \det A$

@ -242,7 +242,7 @@ Unitární prostor ??
**Kvadratická forma** - Zobrazení $\kappa(\vec x) = \vec x^T A \vec x$, kde A je reálná symetrická matice.
**Inercie kvadratické formy** - Označme $k$ počet kladných vlastních čísel matice A, $z$ počet záporných a $d$ počet vlstních čísel matice A rovných nule, inercií kvadratické formy označíme trojici čísel $(k, z, d)$ a značíme $in(\kappa) = (k, z, d)$, kde $\kappa(\vec x) = \vec x^TA\vec x$ je kvadratická forma a A je reálná symetrická matice.
**Inercie kvadratické formy** - Označme $k$ počet kladných vlastních čísel matice A, $z$ počet záporných a $d$ počet vlastních čísel matice A rovných nule, inercií kvadratické formy označíme trojici čísel $(k, z, d)$ a značíme $in(\kappa) = (k, z, d)$, kde $\kappa(\vec x) = \vec x^TA\vec x$ je kvadratická forma a A je reálná symetrická matice.
**Definitnost kvadratické formy** - Řekněme, že kvadratická forma $\kappa(\vec x)$ na $\mathbb{R}^5$ je

Loading…
Cancel
Save