You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Filip Znachor b7417cd129 Úprava zkoušky v PPA1 5 months ago
..
Příprava na zkoušku Přidání sorting algoritmů 5 months ago
1. Matematické funkce a operace s čísly.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
2. Řídicí struktury.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
3. Cykly.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
4. Metody.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
5. Konstanty a magická čísla.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
6. Třídy a instance.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 5 months ago
7. Uspořádání paměti.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
8. Pole.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 5 months ago
9. Ověřování správnosti programu, ladění.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
10. Řetězce.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
11. Parametry příkazové řádky.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
12. Postup při návrhu algoritmu.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
13. Řazení.md Opravena chyba. 5 months ago
14. Vyhledávání.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
15. Výjimky.md Oprava 15. části PPA1 5 months ago
16. Soubory a adresáře.md Opravení metody toAbsolutePath 5 months ago
17. Souborový vstup a výstup.md Oprava 17. části PPA1 5 months ago
18. Zobrazení dat v počítači.md Smazání odkazů na neexistující obrázky 5 months ago
19. Kódování znaků.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
20. Objektové a procedurální programování.md Rozdělení poznámek z PPA1 do samostatných souborů 5 months ago
Zkouška.md Úprava zkoušky v PPA1 5 months ago