You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Filip Znachor 9f91346204 Oprava překlepů v poznámkách z LAA 4 months ago
..
Okruhy Úprava formátování operací s polynomy v LAA 5 months ago
_assets Přidání postupu k výpočtu inv. matice pomocí determinantů v LAA 5 months ago
0. Komplexní čísla.md Úprava poznámek ke kvadratickým formám v LAA 5 months ago
1. Polynomy.md Úprava formátování operací s polynomy v LAA 5 months ago
2. Matice.md Přidání poznámek k maticím v LAA 5 months ago
3. Lineární vektorové prostory.md Doplnění poznámek k lineárnímu zobrazení, hodnosti matice a LVP v LAA 5 months ago
4. Determinant matice.md Oprava překlepů v poznámkách z LAA 4 months ago
5. Hodnost matice.md Doplnění poznámek k lineárnímu zobrazení, hodnosti matice a LVP v LAA 5 months ago
6. Lineární zobrazení.md Doplnění poznámek lin. zobrazení a vl. čísel 4 months ago
7. Soustavy lineárních rovnic.md Přidání poznámek k maticím v LAA 5 months ago
8. Vlastní čísla a vlastní vektory.md Doplnění poznámek lin. zobrazení a vl. čísel 4 months ago
9. Prostory se skalárním součinem.md Aktualizace a spojení pojmů z LAA 5 months ago
10. Kvadratické formy.md Doplnění pojmů, nyní jsou kompletní 5 months ago
Pojmy.md Oprava překlepů v poznámkách z LAA 4 months ago
Věty.md Přesun souborů 5 months ago