FAV-ZCU/KMA M1
2023-02-16 10:25:12 +01:00
..
Okruhy Opravy překlepů v poznámkách z M1 2023-01-27 18:51:33 +01:00
1. Číselné množiny.md Přidání poznámek k číselným množinám a oprava číslování v M1 2023-01-25 17:47:34 +01:00
2. Posloupnosti.md Opravy překlepů v poznámkách z M1 2023-01-27 18:51:33 +01:00
3. Nekonečné řady.md Přidání absolutní a relativní konvergence a alternující řady do poznámek z M1 2023-01-28 13:24:35 +01:00
4. Funkce.md Doplnění poznámek ke složeným funkcím v M1 2023-02-01 15:25:59 +01:00
5. Limita funkce a spojitost.md Přidání poznámek k limitám a spojitosti funkce v M1 2023-02-08 11:45:53 +01:00
6. Derivace funkce.md Přidání vět k určitým integrálům v M1 2023-02-08 10:57:53 +01:00
7. Neurčité integrály.md Úprava formátování goniometrických vzorečků v M1 2023-01-25 16:32:29 +01:00
8. Určité integrály.md Přidání vět k určitým integrálům v M1 2023-02-08 10:57:53 +01:00
9. Taylorův polynom.md Úprava formátování 2023-02-09 12:40:37 +01:00
Příklady.md Oprava chyby v příkladech v M1 2023-02-16 10:25:12 +01:00