Má část Internetu, kam píšu všechno možné, co stojí za zmínku https://space.znachor.cz
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
Filip Znachor 4176dcba67 Přidání odkazů do horního panelu a úprava Linuxových stránek 17 hours ago
.vuepress Přidání odkazů do horního panelu a úprava Linuxových stránek 17 hours ago
api Úpravy struktury a konečně nějaká úvodní stránka 4 weeks ago
linux Přidání odkazů do horního panelu a úprava Linuxových stránek 17 hours ago
software Úprava zmínky o přechodu na Linux v OS 17 hours ago
.gitignore VuePress a první stránky 1 month ago
README.md Přidání odkazů do horního panelu a úprava Linuxových stránek 17 hours ago
package.json Úprava stránky software a designu 1 month ago
pnpm-lock.yaml VuePress a první stránky 1 month ago

README.md

Má část Internetu

Zatím je tu celkem nepořádek a celý tento projekt je hodně WIP, takže neočekávejte, že bude všechno perfektní. Odkážu zatím pouze na hlavní části, které tu už jsou.