Program na streamování a stahování obsahu z Ulož.to vysokou rychlostí. https://ulozto.znachor.cz
You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Filip Znachor 3e33e3ac81 Changed README 1 month ago
public Small changes 1 month ago
.gitignore First commit 1 year ago
README.md Changed README 1 month ago
captcha.py Added link requesting & better captcha 1 month ago
downloader.ts New downloader implementation 1 month ago
index.ts Trying to avoid rate-limits & auto-retry on fail 4 months ago
links.ts Fixed broken file size and better direct link detection 1 month ago
model.tflite Added auto captcha and link generating 1 year ago
package.json Improved GUI 1 month ago
pnpm-lock.yaml Improved GUI 1 month ago
tools.ts Trying to avoid rate-limits & auto-retry on fail 4 months ago
tsconfig.json Added auto captcha and link generating 1 year ago
urlpool.ts Fixed broken file size and better direct link detection 1 month ago
webserver.ts Fixed broken file size and better direct link detection 1 month ago

README.md

Ulož.to Rychle

Program ke streamování a stahování obsahu z Ulož.to vysokou rychlostí díky využití více jednotlivých stahování.

Instalace

Captcha solver

Pro automatické řešení captchi používáme script captcha.py, pro nějž je potřeba nainstalovat Python a následující knihovny.

pip install requests tflite_runtime Pillow

Může se stát, že v nejnovější verzi Pythonu není tflite_runtime dostupný. Doporučujeme proto nainstalovat např. Python 3.9 a vytvořit spustitelný soubor pomocí programu pyinstaller.

pyinstaller captcha.py --onefile

Instalace node modulů

Pro spuštění projektu je potřeba nainstalovat Node.js a následně potřebné knihovny pomocí tohoto příkazu.

npm i --save

Nastavení Tor proxy

V konfiguračním souboru /etc/tor/torrc nastavte hodnoty ControlPort, SocksPort a HashedControlPassword.

SocksPort 9050
ControlPort 9051
HashedControlPassword 16:872230D6EA809D4760AD5894ADB7A5A07191882EBCD188378544794F8F

Hesla ke control portu je možno generovat následovně.

tor --hash-password giraffe