Repozitář, kam shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.
Updated 2023-11-29 10:59:44 +01:00
Program napsaný v Javě, který umožňuje dvěma hráčům u jednoho počítače hrát šachy s možností přepnout libovolného hráče na počítač. Vytvořeno jako semestrální práce na KIV/UPG.
Updated 2023-11-29 08:38:47 +01:00