Only relevant repositories are being shown, show unfiltered results.

Useful tools for OpenWrt devices

Updated 10 months ago

Extremely lightweight and simple to use Bukkit and Bungeecord command API with tab-complete.

Updated 1 month ago

Program na streamování a stahování obsahu z Ulož.to vysokou rychlostí.

Updated 1 month ago

Just my simple bio

Updated 10 months ago

A simple proxy that starts and stops backend instances

Updated 4 months ago

Třídy pro práci s věcmi, se kterými se setkáváme na LAA

Updated 5 months ago

Tic-tac-toe game for ZPI subject at University of West Bohemia. Winter semester - 2022.

Updated 4 months ago

Semester work for subject ZPI at the University of West Bohemia. Winter semester 2022.

Updated 2 months ago

Odjezdová tabule městské hromadné dopravy v Plzni postavená na protokolu LoRaWAN a mikrokontroléru M5Stack Core2 používající data ze stránek PMDP.

Updated 3 months ago

My personal setup scripts made for Fedora Linux desktop.

Updated 4 days ago

Repozitář, kam shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.

Updated 4 days ago

V tomto repozitáři najdete vylepšenou výchozí konfiguraci prohlížeče Firefox zaměřenou na ochranu soukromí a lepší zážitek z prohlížení. Kromě toho tu najdete také doporučené vyhledávače a různé doplňky do prohlížeče.

Updated 6 days ago

Má část Internetu, kam píšu všechno možné, co stojí za zmínku

Updated 16 hours ago