Vojtěch Pour BigTire

Vyšší odborná škola informačních studií

Updated 2023-09-29 18:43:08 +02:00

Semester work for subject ZPI at the University of West Bohemia. Winter semester 2022.

Updated 2023-01-13 15:56:40 +01:00

Tic-tac-toe game for ZPI subject at University of West Bohemia. Winter semester - 2022.

Updated 2022-11-18 10:19:40 +01:00