Repozitář, kam shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.
Updated 2023-11-29 10:59:44 +01:00
Program napsaný v Javě, který umožňuje dvěma hráčům u jednoho počítače hrát šachy s možností přepnout libovolného hráče na počítač. Vytvořeno jako semestrální práce na KIV/UPG.
Updated 2023-11-29 08:38:47 +01:00
Vyšší odborná škola informačních studií
Updated 2023-11-25 10:44:48 +01:00
Updated 2023-11-12 17:23:15 +01:00
Znachor/Space
Má část Internetu, kam píšu všechno možné, co stojí za zmínku
Updated 2023-11-12 12:19:09 +01:00
CodeSpace/Uptime-Status
Modern and simple alternative public status page for Uptime Kuma.
Updated 2023-11-07 01:07:42 +01:00
My personal setup scripts made for Fedora Linux desktop.
Updated 2023-11-03 23:19:30 +01:00
Just my simple bio
Updated 2023-10-26 22:05:26 +02:00
Simple framework with CSS-only UI components
Updated 2023-10-23 15:46:12 +02:00
Znachor/Firefox
Configuration for Firefox focused on privacy and blazing-fast browsing, suitable for everyone.
Updated 2023-10-12 11:30:24 +02:00
Simple HTTP reverse proxy that dynamically manages backend services based on demand.
Updated 2023-08-04 00:11:38 +02:00
A simple proxy that starts and stops backend instances
Updated 2023-04-19 23:40:41 +02:00
Zdrojové kódy webové stránky UseLinux.cz
Updated 2023-03-22 23:15:07 +01:00
Program na streamování a stahování obsahu z Ulož.to vysokou rychlostí.
Updated 2023-02-13 15:48:31 +01:00
Semester work for subject ZPI at the University of West Bohemia. Winter semester 2022.
Updated 2023-01-13 15:56:40 +01:00
Odjezdová tabule městské hromadné dopravy v Plzni postavená na protokolu LoRaWAN a mikrokontroléru M5Stack Core2 používající data ze stránek PMDP.
Updated 2022-12-21 12:43:33 +01:00
Tic-tac-toe game for ZPI subject at University of West Bohemia. Winter semester - 2022.
Updated 2022-11-18 10:19:40 +01:00
Třídy pro práci s věcmi, se kterými se setkáváme na LAA
Updated 2022-10-20 17:35:24 +02:00
Znachor/OpenWrt-Tools
Useful tools for OpenWrt devices
Updated 2022-05-28 11:02:03 +02:00