Změna pořadí otázek ze ZKYI

This commit is contained in:
Filip Znachor 2022-12-12 13:55:53 +01:00
parent d15b91a380
commit 167bf08305

View file

@ -12,15 +12,6 @@
- Paralelní spojení bloků s přenosy $F_1(s)$ a $F_2(s)$ má přenos
- $F(s) = F_1(s) + F_2(s)$
- Impulsní charakteristika lineárního t-invariantního systému je
- inverzní Fourierova transformace přenosu
- Přechodová charakteristika lineárního t-invariantního systému je
- odezva na jednotkový skok
- Frekvenční charakteristika lineárního t-invariantního systému, je odezva systému na
- harmonické buzení
- Mezi bodové jasové transformace nepatří
- filtrace šumu
@ -69,6 +60,15 @@
- Impulsní charakteristika lineárního t-invariantního systému, je odezva systému na
- Diraclův puls
- Frekvenční charakteristika lineárního t-invariantního systému, je odezva systému na
- harmonické buzení
- Přechodová charakteristika lineárního t-invariantního systému je
- odezva na jednotkový skok
- Impulsní charakteristika lineárního t-invariantního systému je
- inverzní Fourierova transformace přenosu
- Jaký je účel segmentace digitálního obrazu
- oddělit objekty od pozadí