Přidání informací o zkouškách

master
Filip Znachor 6 months ago
parent 2c6bf3c43b
commit 1e459c96ec

@ -0,0 +1,74 @@
# Zkoušky
### Zkouškové období
- od **22. 12.** do **12. 2.**
- do konce mít **16 kreditů**
- v prvním týdnu druhého semestru **upřesňující zápis** (odzapsání a dozapsání předmětů)
### Jak se zapsat na zkoušku?
- na portálu / v aplikaci Univerzita
- možnost zapnout upozornění na mail
- přesměrování mailu na osobní
- termíny do kdy je možné se zapsat a odepsat
- **max. 5 zápisu** - odepsání do půlnoci stejného dne se nepočítá
- odepsat se jde 24 hodin před zkouškou
- přihlásit se jde nejpozději 1h před zkouškou
### Jak se chodí na zkoušku?
- slušné oblečení
- včas (před zkouškou často administrativa), třeba 10 minut před
- pomůcky, dobré mít své papíry
### Průběh zkoušek
- informace od vyučujících a z CW
- MA: 2 písemné (jednoduché, ale málo času) + ústní
- LAA: písemná (vypadá jako započet, 2 teoretický otázky), ústní důkazy (alespoň náznaky)
- PPA: jen test (zjištění, jestli jsme úkoly dělali sami a pochopili látku)
- ZKY: dobrý začátek
### Hodnocení
- **1 - 3** úspěšné, **4** neúspěšné, **5** neexistuje
- často závisí i na hodnocení ze semestru
- **3 pokusy** - možnost i v létě
- v případě „recyklování“ (nesplnění podmínek na další semestr) se 3 neuznává
- možnost **odmítnout známku** a její následné opravení (možnost její ztráty, ale někteří učitelé ji mohou rezervovat)
- při nesplnění předmětu si jej můžu **zapsat jindy** (třeba ve třeťáku)
- pozor na podmíněné předměty, nicméně většinou se moc neřeší
- **3 stavy známek**
- změna vyučujícím
- čas na reklamaci
- čas na vyřízení
### Příprava
- nepodcenit - týden by měl stačit
- motivace:
- prospěchové stipendium
- soutěž o 8000 Kč (když má člověk samé 1)
- písmenka před jménem
### Propustky
- možnost nezapsat si nesplněný předmět znovu
- počet podle roků standardní doby studia (3 nebo 2)
- při recyklaci se jejich počet snižuje
- jen předměty **B a C**
- do hodnocení se počítá **známka 4**
- řeší se až **na konci studia**
### Do budoucna
- hodnocení kvality výuky
- grafy úspěšnosti
- přečíst sylabus
### Benefity orion konta
- **Google Apps** účet: <orion_login>@gapps.zcu.cz
- **Office 365** účet: <orion_login>@office365.zcu.cz
- Možnost **Windows upgrade** na Pro verzi pro soukromá zařízení studentů FAV
Loading…
Cancel
Save