Přidání 5. přednášky z PPA2

master
Filip Znachor 2 months ago
parent f01b561761
commit e3468d134d

@ -0,0 +1,111 @@
# Abstraktní datové typy
- abstraktní - nezabývá se rozdíly, ale tím, co je **společné**
- definují možné operace s daty
- nedefinují způsob uložení dat ani provedení operací (implementaci)
**ADT vs rozhraní**
- ADT můžou být implementovány různě v různých jazycích
- rozhraní jen způsob implementace ADT v Javě
**Kolekce**
- datové struktury, které uchovávání sadu prvků
- umožňují operace s daty
- přidat prvek (na začátek, na konec, za/před prvek, s nějakým klíčem, ...)
- vybrat prvek (na začátku, na konci, na indexu, s extrémním klíčem, ...)
- odebrat prvek (na začátku, na konci, na indexu, s extrémním klíčem, ...)
**Implementace ADT**
- určuje složitost operací
- obvykle reprezentována třídou
**Úkol programátora**
- vybrat vhodnou ADT
- vybrat vhodnou implementaci ADT
- vědět, co ADT dělá (jaká je složitost operací)
## Zásobník
**Operace**
- přidání na konec
- vybrání prvku na konci
- odebrání prvku z konce
**LIFO fronta** - last in, first out
### Implementace polem
**Složitost operací**
- vybrání prvku $\Theta(1)$
- odebrání prvku $\Theta(1)$, pokud se pole nezmenšuje
- přidávání prvku
- vejde-li se $\Theta(1)$
- nevejde-li se $\Theta(n)$ - pole 2x zvětšíme
- v průměru?
**Amortizovaná složitost**
- zkoumáme přidání n prvků, pro jednoduchost je původní velikost pole 1
- kolikrát se pole zvětšuje? (záleží na n)
- $n \leq 1$: 0x
- $n \leq 2$: 1x
- $n \leq 4$: 2x
- $n \leq 2^k$: kx
- počet zvětšování $k = \log_{2}n$
- počet kopírovaných prvků pro i-té zvětšení: $2^{i-1}$
- celkový počet operací při zvětšování: $\sum^{\log_{2}n}_{i=1} 2^{i-1}$
| počet prvků n | počet zvětšení | počet kopírovaných prvků |
| ------------- | -------------- | ------------------------ |
| $n \leq 1$ | 0x | 0 |
| $n \leq 2$ | 1x | 1 |
| $n \leq 4$ | 2x | 3 |
| $n \leq 8$ | 3x | 7 |
| $n \leq 16$ | 4x | 15 |
| $n \leq 2^k$ | kx | $2^k - 1$ |
- nejhorší případ: hned po zvětšení pole
- $n = 2^k + 1, o = 2^{k+1} - 1$
- $o = 2(2k) - 1 = 2(2k + 1) - 3 = 2n - 3 < 2n$
- **závěr**:
- složitost oprace přidání je $\mathcal{O}(n)$
- průměrná složitost je $\Theta(1)$
- při zvětšování **o konstantu** to neplatí
- přidání n prvků $\Omega(n^2)$
- přidání jednoho prvku $\Omega(n)$
### Implementace spojovým seznamem
**Řešení**
- vyrobíme si spojovací prvek
- funguje podobně jako lego
- připojuje se na něj jeden kousek dat
- může se na něj připojit další spojovací prvek
- **výhoda**: alokujeme místo na haldě po malých částech (pro každý přidávaný prvek)
- **cena**: bude potřeba paměť navíc pro spojovací prvky
**Složitost operací**
- vybrání prvku $\Theta(1)$
- odebrání prvku $\Theta(1)$
- přidávání prvku $\Theta(1)$
+ neumožňuje vybrat prvek na libovolném indexu v konstantním čase
### Kterou implementaci použít?
Jak velké jsou položky v seznamu?
- jsou-li malé, bude lepší implementace polem, kvůli šetření paměti
- je to ale praktický problém?
Potřebujeme zaručenou rychlost pro přidávání prvku?
- při implementaci polem to může nějakou dobu trvat
Tyto aspekty není potřeba se učit, vyplývají ze způsobu implementace.
#### Použití z klientské třídy
- použití obou implementací je úplně stejné
- uživatel vůbec nemusí vědět, co se děje uvnitř
- vnitřní data jsou udržována v konzistentním stavu
Objektové programování
- skrývání implementace
- uživatel zná jen signaturu metod
Loading…
Cancel
Save