You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1.6 KiB

FAV ZČU

👋 Vítej v repozitáři, kde shromažďujeme poznámky z předmětů vyučovaných na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni.

  • 🚫 neručíme za správnost všeho, co tu najdeš - určitě budeme rádi, pokud něco opravíš nebo upřesníš
  • 🙋‍♂️ máš-li své poznámky a chceš se o ně podělit, můžeš je sem přidat

Pokud máš jakékoliv otázky, návrhy či vylepšení, všechny kontakty najdeš níže.

📂 Struktura repozitáře

  • všechny materiály najdeš ve složkách jednotlivých předmětů
  • kromě složek předmětů je tu i speciální složka Informace, kak dáváme jiné důležité informace ke studiu na FAVce

📗 Chci se zapojit!

To je skvělý! Každá pomoc s poznámkami se bude hodit.

📋 Pravidla repozitáře

Aby repozitář nějak vypadal, platí tu následující pravidla:

  • zprávy commitů piš v češtině, s velkým počátečním písmenem a bez tečky na konci
  • přidávej jenom markdown (.md) soubory, tedy žádné PDF nebo DOCX a podobně (můžeš ale použít některý online konvertor)
  • do markdownu je možné přidat např. obrázek či jiný soubor, takové soubory prosím ukladej do složky _assets ve složce s MD souborem

Určitě se na něco zapomnělo nebo se nemyslelo na nějakou specifickou situaci, takže je vždy možné se domluvit a pravidla upřesnit či změnit.

💬 Nápady? Otázky? Cokoli?

Vždy můžeš kontaktovat vlastníka repozitáře: